آموزش CSS (بخش سیزدهم)

آموزش CSS (بخش سیزدهم)
۰۲۰۲
خصوصیت float این خصوصیت برای موقعیت و محتوای قالب بندی استفاده می شود، برای مثال اجازه دهید یک تصویر به سمت چپ یا راست متن در یک باکس حرکت کند. خصوصیت float می تواند یکی از مقادیر زیر را داشته باشد: – left : عنصر به سمت چپ ظرفش شناور می شود – right : […]

آموزش CSS (بخش دوازدهم)

آموزش CSS (بخش دوازدهم)
۰۱۰۲
خصوصیت position در css ویژگی position نوع موقعیت قرارگیری عناصر را در صفحه مشخص می کند(با استفاده از مقادیر static relative, fixed, absolute , sticky). سپس عناصر با استفاده از ویژگی های بالا(top)، پایین(bottom)، چپ(left) و راست(right) قرار می گیرند. با این حال، این خواص کار نخواهند کرد، مگر اینکه ویژگی موقعیتی برای اولین بار […]

آموزش CSS (بخش یازدهم)

آموزش CSS (بخش یازدهم)
۳۰۰۱
جدول ها در css Table Borders از خصوصیت border برای تعیین مرزهای جدول در CSS استفاده می شود. مثال زیر مرز سیاه را برای عناصر table(خود جدول) ، th(عنوان جدول) ، td(سلول های جدول) را مشخص می کند: خروجی : Firstname Lastname Peter Griffin Lois Griffin توجه داشته باشید که جدول در مثال بالا دارای […]

آموزش CSS (بخش دهم)

آموزش CSS (بخش دهم)
۲۲۰۱
لینک ها در css با استفاده از CSS، لینک ها می توانند از طرق مختلف طراحی شوند. پیوند ها را می توان با هر ویژگی CSS (به عنوان مثال color, font-family, background و غیره) استایل دهید. علاوه بر این، لینک ها را می توان به صورت متفاوت با توجه به وضعیت موجود در آن، استایل […]

آموزش CSS (بخش نهم)

آموزش CSS (بخش نهم)
۲۲۰۱
خصوصیات font در css Font family خصوصیت font-family باید چندین نام فونت را به عنوان یک سیستم «پشتیبان» نگه دارد. اگر مرورگر اولین فونت را پشتیبانی نکرد، فونت بعدی را اعمال کند و غیره. نکته: اگر نام یک خانواده فونت بیش از یک کلمه باشد، باید در علامت نقل قول، مانند: “Times New Roman” قرار […]

آموزش CSS (بخش هشتم)

آموزش CSS (بخش هشتم)
۲۰۰۱
خصوصیات متن در css Text Color خصوصیت Color برای تنظیم رنگ متن استفاده می شود. رنگ توسط: – نام رنگ : مانند “blue” – توسط مقدار HEX مانند “#۰۰۰۰ff” – توسط مقدار RGB مانند “(rgb(0,0,255” برای مشاهده لیست کامل مقادیر رنگ ممکن است به مقادیر CSS Color مراجعه کنید. This is heading 1 This is […]

آموزش CSS (بخش هفتم)

آموزش CSS (بخش هفتم)
۲۰۰۱
CSS Outline یک طرح کلی خطی است که در اطراف عناصر بیرون از مرزها ایجاد می شود تا عنصر “برجسته” شود. CSS Outline دارای ویژگی های زیر است: – outline-style – outline-width – outline-color – outline-offset – outline نکته: Outline با border متفاوت است! Outline بر خلاف border، در خارج از مرز عنصر کشیده شده […]

آموزش CSS (بخش ششم)

آموزش CSS (بخش ششم)
۱۸۰۱
تعیین عرض و ارتفاع در css تنظیم ارتفاع و عرض خواص height و width برای تعیین ارتفاع و عرض یک عنصر استفاده می شود. height و width را می توان به طور خودکار تنظیم کرد. مقادیر عرض و ارتفاع را می توان با px , % , cm , … مشخص کرد. خروجی :     […]

آموزش CSS (بخش پنجم)

آموزش CSS (بخش پنجم)
۱۶۰۱
تعیین فاصله ها در حاشیه عناصر CSS Margins خواص margin در CSS برای ایجاد فضای اطراف عناصر، خارج از هر مرز تعریف شده، استفاده می شود. با CSS، شما کنترل کامل بر روی حاشیه ها دارید. این خاصیت ها برای تنظیم حاشیه برای هر طرف یک عنصر (بالا، راست، پایین و سمت چپ) وجود دارد. […]

آموزش CSS (بخش چهارم)

آموزش CSS (بخش چهارم)
۱۵۰۱
مرزها (Borders) در css : خصوصیات border در CSS به شما اجازه می دهد که style، اندازه و رنگ مرز یک عنصر را مشخص کنید. نکته : دقت کنید که هیچ کدام از خاصیت های Border تا زمانی که خاصیت Border-style را مقداردهی نکرده باشید، تاثیری نخواهند داشت. خاصیت های border: Border Style مقدار این […]
DESIGNESTAN
0912-0292081