0912-0292081

آموزش Html(بخش چهارم)

آموزش Html(بخش چهارم)
۰۱۰۱
تگ توضیحات : عبارتی که برنامه نویسان برای ایجاد توضیحات برای کدها و یا استایل ها درون این تگ قرار می دهند و توسط مرورگر نادیده گرفته و نمایش داده نمی شود. ساختار تگ‌های HTML تگ‌های HTML دو حالت دارند: تگ‌هایی که تگ بسته منحصر به فرد دارند تگ باز شدن با استفاده از علامت […]
DESIGNESTAN
0912-0292081