0912-0292081

آموزش CSS (بخش ششم)

آموزش CSS (بخش ششم)
۱۸۰۱
تعیین عرض و ارتفاع در css تنظیم ارتفاع و عرض خواص height و width برای تعیین ارتفاع و عرض یک عنصر استفاده می شود. height و width را می توان به طور خودکار تنظیم کرد. مقادیر عرض و ارتفاع را می توان با px , % , cm , … مشخص کرد. خروجی :     […]
DESIGNESTAN
0912-0292081