تگ توضیحات :

عبارتی که برنامه نویسان برای ایجاد توضیحات برای کدها و یا استایل ها درون این تگ قرار می دهند و توسط مرورگر نادیده گرفته و نمایش داده نمی شود.

< !-- متن توضیحات مورد نظر -- >

ساختار تگ‌های HTML

تگ‌های HTML دو حالت دارند:

  • تگ‌هایی که تگ بسته منحصر به فرد دارند
  •  
<TagName> محتوا </TagName>

تگ باز شدن با استفاده از علامت بزرگ و کوچک ریاضی <> و نام تگ پیاده‌سازی می‌شود، همچنین تگ بستن با استفاده از همان موارد به اضافه یک علامت Forward Slash قبل از نام تگ پیاده‌سازی می‌شود. در بین باز و بسته شدن تگ نیز محتوا قرار می‌گیرد.

تگ‌هایی که خودشان، خودشان را می‌بندند.

هر کدام از تگ‌ها یک فضای کاری دارند. یعنی در خود یکسری محتوا را قبول می‌کنند. برای مشخص کردن مرز شروع و پایان تگ ما از تگ شروع و تگ پایان استفاده می‌کنیم. به ساختار زیر دقت کنید:

تگ‌های عنوان (Heading)

تگ های هدر یا تگ های عنوان از مهم ترین تگ ها برای موتورهای جستجوگر وب می باشد و توجه ویژه ای به عناوین داخل آنها دارند(معمولا کلمات کلیدی وب سایت درون آنها قرار می گیرد).

تگ های عنوان شامل شش تگ با عنوان های H1 تا H6 می باشد که به ترتیب از H1 بزرگترین سایز و H6 کوچکترین سایز را دارا می باشد، درجه ی اهمیت آنها هم به همین میزان است.

<h1>عنوان شماره ۱</h1>
<h2>عنوان شماره ۲</h2>
<h3>عنوان شماره ۳</h3>
<h4>عنوان شماره ۴</h4>
<h5>عنوان شماره ۵</h5>
<h6>عنوان شماره ۶</h6>

عنوان شماره ۱

عنوان شماره ۲

عنوان شماره ۳

عنوان شماره ۴

عنوان شماره ۵
عنوان شماره ۶

تگ P یا پاراگراف

تگ p از مجموعه تگ‌هایی است که درون تگ Body قرار می گیرد. از این تگ برای تعریف یک پاراگراف در HTML استفاده می‌شود و متن داخل این تگ بصورت یک پاراگراف در نظر گرفته می شود. در صورت ایجاد یک پاراگراف یا تگ P جدید ، پاراگراف بعدی به سطر بعد می رود.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>Page Title</title>
</head>
<body>
   <p>This is a new Paragraph</p>
</body>
</html>

همانطور که می‌ بینید تگ p دارای تگی برای بسته شدن است که بین ای دو تگ مرز پاراگراف ما می باشد و محتوای پاراگراف ما در آن قرار می‌گیرد.

صفحه فرود یا landing page چیست؟
شاید این مطلب را نیز بپسندید

تگ Br

تگ Br خط جدیدی درون پاراگراف ایجاد میکند و بعد از این تگ محتوا به خط بعدی میرود.

تگ hr

از تگ hr برای کشیدن یک خط افقی استفاده می‌شود. این تگ یک تگ Self Closing است و تگ بسته ندارد.

تگ های فرمت دهی :

تگ Center

محتوای متنی داخل این تگ بصورت وسط چین نمایش داده می شود. این تگ، یک تگ منسوخ شده می باشد و بجای آن از استایل دهی CSS استفاده می شود.

<center> متن تست با تراز وسط چین </center>

تگ B و تگ strong

متن داخل این تگ ها بصورت توپر و ضخیم (Bold) نمایش داده می شود(برای مهم نشان دادن متن داخل آن ها). این تگ ها نیز تگ های منسوخ شده ای هستند.
و بجای آن از استایل دهی CSS استفاده می شود.

<b> محتوای آزمایشی </b>
<strong> محتوای آزمایشی </strong>

تگ های Sub و Sup

متن داخل تگ sub بصورت زیرنویس و تگ sup بصورت بالا نویس نمایش داده می شود.

<p> این یک متن <sub>آزمایشی</sub> می باشد </p>
<p> این یک متن <sup>آزمایشی</sup> می باشد </p>

این یک متن آزمایشی می باشد

 

این یک متن آزمایشی می باشد


تگ های i و em

متن داخل این تگ ها بصورت کج نمایش داده می شوند(برای تاکید روی متن داخل آن ها).

<p> این یک متن <i>آزمایشی</i> می باشد </p>
<p> این یک متن <em>آزمایشی</em> می باشد </p>

تگ mark

متن داخل این تگ بصورت یک متن هایلایت شده نمایش داده می شود.

<p> این یک متن <mark>آزمایشی</mark> می باشد </p>

این یک متن آزمایشی می باشد


تگ del

محتوای متنی داخل این تگ یک خط روی آن ها کشیده می شود.

<del> متن آزمایشی </del>

متن آزمایشی