آموزش html5 (بخش دوم)

تگ keygen

این تگ یک کلید رمزگذاری برای انتقال داده های رمز شده به یک سرور ایجاد می کند و برای فراهم کردن یک راه ایمن برای تایید هویت کاربران در فرم‌هایی نظیر ورود و ثبت نام می‌باشد. هنگامی که کاربر فیلد را پر می کند و ارسال می کند دو کلید یک کلید خصوصی و یک کلید عمومی ایجاد می شود. وقتی یک فرم HTML ارسال می شود، مرورگر یک جفت کلید ایجاد می کند و کلید خصوصی را در ذخیره سازی کلید محلی مرورگر ذخیره می کند و کلید عمومی را به سرور ارسال می کند.

<form action="process-key.php" method="post">
   <label>Username: <input type="text" name="username"></label>
   <label>Encryption: <keygen name="key"></label>
   <input type="submit" value="Submit">
</form>

تگ meter

این تگ برای اندازه گیری عددی یا مقدار کسری در محدوده شناخته شده تعریف می شود. این تگ به عنوان مقیاس نیز شناخته می شود.

<p>Disk Usage: <meter value="0.8">80%</meter></p>
<p>Total Score: <meter value="6" min="0" max="10">6 out of 10</meter
</p>
<p>Pollution Level: <meter low="60" high="80" max="100" value="85">Very High</meter></p>

Disk Usage: ۸۰%

Total Score: ۶ out of 10

Pollution Level: Very High

خصوصیت های تگ meter :

خصوصیت مقدار توضیحات
form form-id یک یه چند فرم که تگ meter به آنها تعلق دارد را مشخص می کند.
low number رنجی که به عنوان یک مقدار کم مطرح شده است را مشخص می کند.
high number رنجی که به عنوان یک مقدارزیاد مطرح شده است را مشخص می کند.
min number رنجی برای مشخص کردن مقدار minimum
max number رنجی برای مشخص کردن مقدار maximum
value number این خصوصیت الزامی است. مقدار رایج اندازه گیری را مشخص می کند.
optimum number مشخص می کند که برای اندازه گیری چه مقداری بهینه است.

تگ bdi

این تگ برای جهت دادن به متن یا کاراکتراهایی که خارج از زبان اصلی صفحه بوده و از لحاظ فرمت با آن فرق دارد استفاده می شود.

<p dir="ltr">This arabic word <bdi>ARABIC_PLACEHOLDER</bdi> is automatically displayed right-to-left.</p>

This arabic word ARABIC_PLACEHOLDER is automatically displayed right-to-left.

صفحه اصلی ایده آل سایت
شاید این مطلب را نیز بپسندید

تگ mark

این تگ برای برجسته نشان دادن قسمتی از متن و highlight کرده آن قسمت مورد استفاده قرار می گیرد.

<p>This is some <mark>highlighted</mark> text.</p>
<p>Here are <mark>some more highlighted</mark> text.</p>

This is some highlighted text.

Here are some more highlighted text.

تگ output

این تگ برای نشان دادن نتیجه یک محاسبه استفاده می شود. به طور معمول این تگ یک منطقه را تعیین می کند که برای نمایش خروجی متن از برخی از محاسبات استفاده می شود (مانند نتیجه محاسبات انجام شده توسط یک اسکریپت).

<form oninput="result.value=parseInt(a.value)+parseInt(b.value)">
   <input type="range" id="a" value="50"> +
   <input type="number" id="b" value="100"> =
   <output name="result" for="a b"></output>
</form>
+ =

تگ progress

این تگ نشان دهنده تکمیل پیشرفت یک کار است. این تگ به طور معمول برای نشان دادن اینکه چه مقدار از یک کار تکمیل شده است، مانند بارگذاری چیزی در یک صفحه یا روند ثبت نام استفاده می شود. به طور معمول به عنوان یک نوار پیشرفت نمایش داده می شود و اغلب به عنوان یک درصد از ۰ تا ۱۰۰٪ مشخص می شود.

<progress value="22" max="100"></progress>

 

تگ rp

این تگ تعریف می کند که چه چیزی نشان داده شود، اگر مرورگر از حاشیه نویسی ruby پشتیبانی نکند. حاشیه نویسی روبی برای نشان دادن تلفظ کاراکترهای شرق آسیا، مانند کاراکترهای چینی یا ژاپنی استفاده می شود.

<ruby>
   漢 <rp>(</rp><rt>Kan</rt><rp>)</rp>
   字 <rp>(</rp><rt>ji</rt><rp>)</rp>
</ruby>

(Kan)(ji)

تگ rt

این تگ برای توضیح یا تلفظ صحیح حروف (برای تایپوگراف شرق آسیا) در حاشیه نویسی ruby را مشخص می کند. تگ rt همراه با تگ rp و تگ ruby بکار برده می شود، تگ ruby شامل یک یا چند کاراکتر است که نیاز به تفسیر یا تلفظ صحیح کارکترها دارد، و تگ rt برای دادن اطلاعات و اختیار به تگ rp که چه چیزی نشان داده شود، هنگامی که مرورگر از حاشیه نویسی ruby پشتیبانی نکند.

<ruby>
   漢 <rp>(</rp><rt>Kan</rt><rp>)</rp>
   字 <rp>(</rp><rt>ji</rt><rp>)</rp>
</ruby>

(Kan)(ji)